Städtjänster, vaktmästeri, reception eller fruktkorgar till kontoret.

Oavsett vad ert företag är ute efter så kan du vara säker på en sak. Förstklassig service från början till slut.

Ring oss på 020-100 120 för att prata städ & service.

Agera är ett fullserviceföretag som tillhandahåller alla typer av städ- och servicetjänster så som fastighetstillsyn, vaktmästeri, reception samt frukt- & frukosttjänster.
Vi vänder oss främst mot företag, föreningar och den offentliga sektorn.

Schyssta villkor

Vi på Agera tror på att vi har en skyldighet att bidra till ett schysstare samhälle. Alla våra anställda omfattas av kollektivavtal, vi har ett aktivt samhällsengagemang och tar ett socialt ansvar i samhället.

Miljö-/ kvalitetsarbete

Vi är ISO Kvalitet 9001 & ISO Miljö 14001 certifierade. Vi har även påbörjat förarbetet för att få vår städning miljömärkt.

Utomordentlig service

Hos oss är service vår dagliga verksamhet. Och för oss är det en självklarhet för oss att erbjuda våra kunder en service när det gäller utförda tjänster, kundtjänst och kommunikation.

01.

Det här problemen löser vi åt våra kunder

Städning som fungerar

Att städningen fungerar som den ska är viktigt för att er verksamhet ska kunna flyta på och fungera effektivt. Vi får städningen hos er att fungera. För att uppnå hög kvalitet på utfört jobb och närhet till dig som kund tar vi till oss regelbundna egen- & kvalitetskontroller samt uppföljningsmöten. Alla vår kunder får en personlig kontaktperson.

Bemanning

För korta eller långa uppdrag bemmanar vi vaktmästeritjänster, receptioner, frukt- & frukosttjänst m.m. Det kan vara att ni helt enkelt föredrar att lägga över tjänsten på oss för att slippa upplärning, hitta vikarier vid semester eller plötslig sjukfrånvaro. Fördelarna är många, och vi besitter lång erfarenhet i att täcka upp servicetjänster ute hos kund.

Tillsyn & Fastighetsskötsel

Vissa av våra kunder lägger även över tillsyn och fastighetsskötseln på oss. Speciellt om vi redan sköter lokalvården.

02.

Lokalvård med miljön & samhället i fokus

Vi på Agera tror att en satsning på en hållbar utveckling och vi som företag tar ett aktivt miljä- & samhällsansvar lönar sig. Därför jobbar vi ständigt med att minska vår negativa miljöpåverkan och ta ett aktivt samhällsansvar. Förutom att vi är ISO 14001 Miljö certifierade har vi påbörjat arbetet med att miljömärka vår städning. När det gäller att bidra till ett mänskligare samhälle skänker vi bland annat varje år till Unicef, och uppmuntrar våra anställda att delta i volontärsarbete. Som ett pilotprojekt har våra anställda år 2017 kunnat ägna sig åt volontärsarbete på arbetstid.

Vi jobbar ständigt på att minska vår negativa miljöpåverkan, vi klimatkompenserar alla våra utsläpp, även om vårt mål är att bli av med dem.

  • ISO 9001 & ISO 14001
  • Påbörjat arbete för miljömärkt städning
  • Aktivt miljö- & samhällsarbete
  • Miljöplan för att få så liten miljöbelastning som möjligt..

03.

Om Agera AB

Agera är ett serviceföretag som grundades 1998 och har idag ett 40-tal anställda och har en väldigt låg personal- omsättning. Vi driver företaget i familjeanda med hög kvalitet i allt vi tar på oss. I dag har vi högsta kreditvärdighet och är stolta över att ha utmärkelsen AAA. Vår ambition är att ge våra kunder en service i toppklass.

  • Kollektivavtal för alla våra anställda
  • ISO 9001 & ISO 14001
  • AAA Rating

Vill ni boka ett möte eller kanske ta in ett anbud från oss?

Ring oss på 020-100 120 eller fyll i formuläret.